Connies Private Pasningsordning

Priser

Priser fra 1 januar 2023

Privat pasningsordnings plads på 48 timer pr. uge (fuldtid) 2000,00 kr

Forældrebetaling til pasningsordningens konto er                        8000,00 kr.

Tilskud fra kommunen er 75 %                                                    6000,00 kr.

Forældres egenbetaling er 25 %                                                  2000,00 kr. 

Betaling 8000,00 kr indbetales hver den 1. i måneden alle årets 12 måneder på dagplejers konto.

Dette beløb er incl. feriepenge.

Tilskud til jer forældre fra kommunen overføres til jeres nemkonto månedesvis forud.

Priserne gælder pr. 1 januar 2023 🙂   

.

Der gives søskenderabat, hvor der er halv pris på den billigste institionsplads. Der er ingen mulihed for hel eller delvis friplads hos en privat pasningsordning.Der kan læsses mere om søskenderabat på kommunens hjemmeside.

Se reglerne for overstående på linket til kommunen.

Nyeste kommentarer